Jak radzić sobie ze zmianą

Praktyczne wskazówki wg modelu Kübler-Ross

Wprowadzenie

Życie jest pełne zmian, niektóre z nich są planowane, a inne pojawiają się niespodziewanie. Bez względu na to, jakie są przyczyny zmian, mogą wywołać one wiele negatywnych emocji i stresu. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się, jak radzić sobie ze zmianą w zdrowy i efektywny sposób. W tym artykule przedstawimy model Kübler-Ross, pięć etapów radzenia sobie ze zmianą oraz praktyczne wskazówki, jak radzić sobie na każdym etapie. 

Model Kübler-Ross

Model Kübler-Ross opisuje pięć etapów radzenia sobie ze zmianą:

 1. Zaprzeczenie — Pierwszym etapem jest negowanie faktu, że zmiana się pojawiła. Często towarzyszy temu poczucie szoku, dezorientacji i niechęci do zmiany.

 2. Złość — Kiedy ludzie uznają, że zmiana jest faktem, często doświadczają złości. Mogą oni szukać winnych lub wypowiadać swoje niezadowolenie.

 3. Negocjacja — Na tym etapie osoba próbuje znaleźć kompromis lub rozwiązanie, które pozwoli jej zaakceptować zmianę.

 4. Depresja — Kiedy negocjacje zawodzą, osoba może doświadczyć smutku i depresji związanej z utratą starej sytuacji.

 5. Akceptacja — Ostatecznie, osoba osiąga akceptację nowej sytuacji i zdolność do dostosowania się do niej.

Model Kübler-Ross jest bardzo przydatny, ponieważ opisuje klasyczne etapy, jakie ludzie przechodzą w trudnych sytuacjach, takich jak zmiany w pracy, utrata bliskiej osoby czy choroba. Rozpoznanie tych etapów i zrozumienie, co ludzie czują i dlaczego, może pomóc w lepszym zrozumieniu i lepszym radzeniu sobie ze zmianą. 

Zaprzeczenie

Pierwszym etapem jest negowanie faktu, że zmiana się pojawiła. Często towarzyszy temu poczucie szoku, dezorientacji i niechęci do zmiany. Ludzie odczuwają trudności w dostosowaniu się do nowych warunków i stwierdzenie, że coś uległo zmianie, wywołuje w nich dezorientację i niepokój. 

Złość

Kiedy ludzie uznają, że zmiana jest faktem, często doświadczają złości. Mogą oni szukać winnych lub wypowiadać swoje niezadowolenie. Czują się zranieni i niezadowoleni z sytuacji, w której się znaleźli. 

Negocjacje

Na tym etapie osoba próbuje znaleźć kompromis lub rozwiązanie, które pozwoli jej zaakceptować zmianę. Szuka alternatywnych rozwiązań, które pozwolą na przystosowanie się do nowych warunków. 

Depresja

Kiedy negocjacje zawodzą, osoba może doświadczyć smutku i depresji związanej z utratą starej sytuacji. W takiej sytuacji pojawiają się negatywne emocje, które zmuszają ludzi do odcięcia się od rzeczywistości i przybierania defensywnej postawy. 

Akceptacja

Ostatecznie, osoba osiąga akceptację nowej sytuacji i zdolność do dostosowania się do niej. Pojawia się poczucie, że zmiana może być dobra i w dalszej perspektywie może przynieść pozytywne skutki. Ludzie zaczynają dostrzegać pozytywne aspekty sytuacji i zaczynają się do niej przystosowywać. 

Jak radzić sobie z każdym etapem?

 1. Zaprzeczenie: Zrozumienie, że negacja jest naturalną reakcją i dopuszczenie emocji.

 2. Złość: Poznanie źródła swojego gniewu i znalezienie sposobów na pozytywne wyrażenie tych emocji.

 3. Negocjacje: Skupienie się na rozwiązaniach i poszukiwanie alternatyw.

 4. Depresja: Przyjmowanie wsparcia od innych i wykorzystywanie czasu, aby przetworzyć i zrozumieć emocje.

 5. Akceptacja: Znalezienie pozytywnych aspektów nowej sytuacji i wykorzystanie ich jako okazji do rozwoju. 

Zaprzeczenie

W tym etapie ludzie negują fakt, że zmiana się pojawiła i często odczuwają szok i niechęć do zmiany. Ważne jest, aby zrozumieć, że negacja jest naturalną reakcją, a przede wszystkim pozwolić sobie na odczuwanie emocji. Warto przyjrzeć się temu, co dokładnie nas niepokoi i co wywołuje u nas opór. Często pomocne jest zapisanie tych obaw na kartce, co pozwoli zobaczyć sytuację z innej perspektywy i uporządkować myśli. 

Złość

Kiedy ludzie uznają, że zmiana jest faktem, często doświadczają złości. Mogą oni szukać winnych lub wypowiadać swoje niezadowolenie. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, co jest źródłem gniewu i jakie emocje on w nas wywołuje. Poznanie źródła naszej złości i znajdowanie sposobów na pozytywne wyrażenie tych emocji, na przykład poprzez rozmowę z kimś zaufanym, może pomóc w pozbyciu się negatywnych emocji. 

Negocjacje

Na tym etapie osoba próbuje znaleźć kompromis lub rozwiązanie, które pozwoli jej zaakceptować zmianę. Warto skupić się na rozwiązaniach i poszukiwanie alternatyw, które pozwolą na lepsze zaakceptowanie nowej sytuacji. Dobre rozwiązania to te, które pozwalają na pełne lub częściowe wykorzystanie zalet nowej sytuacji, a jednocześnie minimalizują negatywne skutki.

Depresja

Kiedy negocjacje zawodzą, osoba może doświadczyć smutku i depresji związanej z utratą starej sytuacji. W takiej sytuacji należy przyjąć wsparcie od innych oraz wykorzystać czas, aby przetworzyć i zrozumieć emocje. Ważne jest, aby pozwolić sobie na odczuwanie tych emocji, a także szukać pozytywnych sposobów na zapełnienie tej pustki, na przykład poprzez angażowanie się w nowe hobby lub zdobywanie nowych umiejętności. 

Akceptacja

Ostatecznie, osoba osiąga akceptację nowej sytuacji i zdolność do dostosowania się do niej. Kluczowe jest znalezienie pozytywnych aspektów nowej sytuacji i wykorzystanie ich jako okazji do rozwoju. Warto zwrócić uwagę na to, co działa, a nie tylko na to, co nie działa i skupić się na pozytywnych aspektach sytuacji. 

Wsparcie dla innych na różnych etapach

Podczas gdy radzenie sobie ze zmianą jest trudne dla większości ludzi, niektórzy radzą sobie gorzej niż inni. Oferowanie wsparcia dla innych, którzy przechodzą przez trudny proces, może być bardzo pomocne. Oto kilka wskazówek, jak pomóc innym radzić sobie ze zmianą:

Słuchaj aktywnie: Pozwól im wyrażać swoje emocje i zrozumieć ich punkt widzenia.

 • Oferuj wsparcie emocjonalne: Pokaż, że jesteś tam dla nich, aby pomóc przetworzyć ich emocje i uczucia.

 • Wspieraj ich decyzje: Pomóż im znaleźć pozytywne aspekty zmiany i skoncentruj się na rozwiązaniach.

 • Udzielaj praktycznej pomocy: Oferuj swoją pomoc w realizacji zadań związanych z nową sytuacją. 

Podczas gdy radzenie sobie ze zmianą jest trudne dla większości ludzi, niektórzy radzą sobie gorzej niż inni. Oferowanie wsparcia dla innych, którzy przechodzą przez trudny proces, może być bardzo pomocne. 

Słuchaj aktywnie

Pierwszym krokiem, który możesz zrobić, aby pomóc komuś, kto przechodzi przez trudną sytuację, jest po prostu wysłuchanie go. Pozwól mu wyrazić swoje emocje i zrozumieć jego punkt widzenia. Możesz zadać pytania, które pomogą mu zrozumieć, co czuje, ale najważniejsze jest, aby słuchać uważnie i nie przerywać. 

Oferuj wsparcie emocjonalne

Pokazanie, że jesteś tam dla nich, aby pomóc przetworzyć ich emocje i uczucia, może być dla osoby przechodzącej przez trudny czas bardzo ważne. Wyrażenie empatii i zrozumienia może pomóc jej poczuć się bardziej zrozumiałą i znaleźć poczucie bezpieczeństwa. 

Wspieraj ich decyzje

Kiedy osoba jest w trudnej sytuacji, może być trudno podjąć decyzję. Dlatego warto pomóc jej znaleźć pozytywne aspekty zmiany i skoncentrować się na rozwiązaniach, które pozwolą na bardziej pozytywne zaakceptowanie sytuacji. 

Udzielaj praktycznej pomocy

Oferowanie praktycznej pomocy, takiej jak zorganizowanie czasu pracy lub wsparcie w realizacji zadań związanych z nową sytuacją, może być bardzo pomocne dla osoby, która przechodzi przez trudny proces. 

Podsumowanie:

Radzenie sobie ze zmianą jest trudne, ale stosowanie modelu Kübler-Ross i praktycznych wskazówek może pomóc w przejściu przez ten proces w sposób zdrowy i skuteczny. Wszystkie etapy są ważne i naturalne, a zrozumienie ich może pomóc w lepszym zrozumieniu naszych emocji i reakcji na zmiany. Oferowanie wsparcia dla innych jest również ważne, ponieważ zmiana może wpłynąć na ludzi w różny sposób. Pamiętajmy, że radzenie sobie ze zmianą jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości.

Radzenie sobie ze zmianą jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości. Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy etap jest ważny i naturalny i należy pozwolić sobie na odczuwanie emocji. Model Kübler-Ross może pomóc w zrozumieniu procesu radzenia sobie ze zmianą oraz zaproponować praktyczne wskazówki, jak radzić sobie na każdym etapie. Wsparcie dla innych, którzy przechodzą przez trudny proces, może być również bardzo pomocne. Słuchanie, oferowanie wsparcia emocjonalnego, wspieranie decyzji oraz udzielanie praktycznej pomocy to cztery sposoby, które mogą pomóc w lepszym radzeniu sobie ze zmianą.