Nowa psychologia sukcesu, Carol Dweck

Odkryj Potęgę Nastawienia Wzrostowego według Carol Dweck

"Nowa psychologia sukcesu" (oryg. "Mindset: The New Psychology of Success") autorstwa Carol S. Dweck. Książka ta została opublikowana po raz pierwszy w 2006 roku. Carol Dweck jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Stanforda i znana jest z badań nad wpływem postaw mentalnych na osiągnięcia i rozwój osobisty.

W "Nowej psychologii sukcesu" Dweck przedstawia dwa podstawowe nastawienia: stałe (fixed mindset) i wzrostowe (growth mindset). Osoby ze stałym nastawieniem wierzą, że zdolności i inteligencja są cechami wrodzonymi, których nie można zmieniać. Dążą do potwierdzenia swoich zdolności, unikają wyzwań i rezygnują, gdy napotykają przeszkody. W rezultacie ograniczają swój potencjał i możliwości rozwoju. Z drugiej strony, osoby o nastawieniu wzrostowym wierzą, że zdolności i inteligencja mogą być rozwijane poprzez wysiłek, wytrwałość i uczenie się. Osoby z takim nastawieniem są otwarte na wyzwania, traktują porażki jako szanse na rozwój oraz są zdolne do adaptacji i zmiany.

Dweck podkreśla, że nastawienie wzrostowe może prowadzić do lepszych osiągnięć, większej motywacji i wytrwałości. W książce przedstawia strategie i techniki, które mogą pomóc czytelnikom przejść od stałego do wzrostowego nastawienia. "Nowa psychologia sukcesu" jest powszechnie uważana za jedno z ważniejszych dzieł dotyczących motywacji, osiągnięć i rozwoju osobistego.

Teoria nastawienia Dweck znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, zarządzanie, sport, a nawet wychowanie dzieci. Promuje ona ideę, że wszyscy mają możliwość rozwoju i osiągnięcia sukcesu, jeśli podejdą do życia z odpowiednim nastawieniem i podejściem do nauki. W "Nowej psychologii sukcesu" Dweck pokazuje, jak rodzice, nauczyciele, trenerzy i liderzy mogą pomóc innym w rozwijaniu nastawienia wzrostowego, przekonując ich, że wysiłek i determinacja mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Kilka zaleceń, które Dweck proponuje, aby wspierać nastawienie wzrostowe, obejmuje:

 • Chwalenie za wysiłek, strategie i postęp, a nie za inteligencję czy talent.

 • Traktowanie błędów i porażek jako części procesu uczenia się, a nie jako oznak braku zdolności.

 • Ucząc się czerpać naukę z krytyki i wykorzystywać ją jako impuls do dalszego rozwoju.

 • Podejmowania wyzwań i podejścia do trudnych zadań z ciekawością, zamiast unikania ich z obawy przed porażką.

 • Utrzymywanie wysokich oczekiwań i wiary w możliwości rozwoju innych osób, zwłaszcza dzieci, uczniów czy współpracowników.

 • Ucząc się cieszyć z sukcesów innych i korzystać z nich jako inspiracji do własnego rozwoju.

 • Promowanie strategii radzenia sobie z przeciwnościami i przekształcanie przeszkód w okazje do nauki.

 • Kształtowanie środowiska, które wspiera eksperymentowanie, ryzyko i rozwój, zamiast skupiać się na osiągnięciach i wynikach.

Wprowadzenie tych praktyk w życie może pomóc w rozwijaniu nastawienia wzrostowego, co może prowadzić do większej motywacji, lepszych osiągnięć i wyższej odporności na porażki. Warto podkreślić, że nastawienie wzrostowe nie gwarantuje sukcesu, ale sprawia, że osoby z takim nastawieniem są bardziej skłonne do podejmowania wysiłków, uczenia się i adaptacji, co zwiększa ich szanse na osiągnięcie celów.

W "Nowej psychologii sukcesu" Carol Dweck dostarcza czytelnikom narzędzi do zmiany swojego myślenia i podejścia do życia, co może prowadzić do osobistego i zawodowego wzrostu. Jej praca miała wpływ na wiele dziedzin i kontynuuje inspirację dla tych, którzy pragną odkryć i realizować swój pełen potencjał.

Lista 10 kluczowych idei z książki "Nowa psychologia sukcesu"

 1. Dwa nastawienia: stałe i wzrostowe. "W nastawieniu stałym umysł chce się wycofać z trudności i powrócić do swojej strefy komfortu. W nastawieniu wzrostowym trudności są po prostu znakiem, że trzeba się więcej starać."

 2. Wpływ nastawienia na osiągnięcia. "W nastawieniu stałym...porażka jest przerażająca. W nastawieniu wzrostowym...porażka jest szansą na naukę."

 3. Chwalenie wysiłku zamiast talentu. "Chwalenie dzieci za inteligencję sprawia, że zaczynają unikać wyzwań, które mogą zagrozić ich wizerunkowi inteligentnych."

 4. Błędy jako część procesu uczenia się. "Ludzie z nastawieniem wzrostowym nie próbują ukryć swoich błędów, ale raczej uczą się z nich i naprawiają je."

 5. Ucz się czerpać naukę z krytyki. "W nastawieniu wzrostowym...krytyka jest informacją, której można użyć

 6. Podejmowanie wyzwań i podejście do trudnych zadań. "W nastawieniu wzrostowym, ludzie się nie cofają przed wyzwaniami, ale angażują się w nie, aby się rozwijać."

 7. Wspieranie nastawienia wzrostowego u innych. "Jako rodzice, nauczyciele, trenerzy i liderzy, możemy pomóc innym rozwijać nastawienie wzrostowe poprzez zachęcanie do wysiłku, cierpliwość i wsparcie w trudnych sytuacjach."

 8. Wysokie oczekiwania i wiara w możliwości rozwoju. "Oczekiwania odnoszące się do osiągnięć, zwłaszcza w kontekście edukacji, mają ogromne znaczenie dla motywacji i zaangażowania uczniów."

 9. Cieszenie się sukcesami innych. "W nastawieniu wzrostowym, sukces innych jest źródłem inspiracji i informacji, a nie zagrożeniem."

 10. Kształtowanie środowiska, które wspiera eksperymentowanie i rozwój, "Kiedy uczniowie i pracownicy wiedzą, że błędy są akceptowane jako część procesu uczenia się, są bardziej skłonni do eksperymentowania i podejmowania ryzyka."

Sprawdź się

The power of believing that you can improve | Carol Dweck