Odkrywanie Tajemnic Organizacji Turkusowych

Sekrety Przyszłości Zarządzania

Lider turkusowy inspirowanie zespołu

Frederic Laloux on Soulful Organisations

Frederic Laloux, w swojej przełomowej książce "Pracować inaczej", zabiera czytelników w podróż przez zmieniający się krajobraz współczesnego zarządzania i organizacji. Laloux, były konsultant McKinsey, posiadający solidne doświadczenie w dziedzinie biznesu, proponuje nowy paradygmat zarządzania, który nazywa "turkusowym".

Wg Laloux, turkusowe organizacje charakteryzują się trzema kluczowymi cechami: samozarządzaniem, pełnią człowieczeństwa i dążeniem do ewolucyjnego celu. Samozarządzanie oznacza, że pracownicy mają większą autonomię i wpływ na decyzje dotyczące ich pracy. Pełnia człowieczeństwa oznacza, że pracownicy są zachęcani do przynoszenia do pracy całej swojej osobowości do pracy, nie tylko tych aspektów, które są "profesjonalne". Ewolucyjny cel to idea, że organizacje mają swoje własne "życie" i cel, który może ewoluować i zmieniać się z czasem.

Laloux podkreśla, że w turkusowych organizacjach hierarchia i biurokracja są zastępowane przez bardziej płaskie i demokratyczne struktury, które promują kreatywność, innowacje i zaangażowanie pracowników. Autor sugeruje, że takie organizacje są nie tylko bardziej zdolne do adaptacji w szybko zmieniającym się świecie, ale również przynoszą większe satysfakcje zarówno pracownikom, jak i klientom.

Książka jest pełna anegdot i studiów przypadków organizacji, które z powodzeniem wprowadziły turkusowy model zarządzania. Przykłady te ilustrują, jak te pojęcia mogą działać w praktyce i jak mogą przynieść korzyści zarówno organizacjom, jak i osobom, które w nich pracują.

"Pracować inaczej " jest przewodnikiem dla liderów i menedżerów, którzy szukają nowych sposobów na przekształcenie swoich organizacji i zaspokojenie potrzeb współczesnego świata pracy. To inspirujące źródło dla każdego, kto chce zrozumieć, jak może wyglądać przyszłość zarządzania.

W dzisiejszych czasach, kiedy wiele organizacji boryka się z wyzwaniami, takimi jak zwiększona konkurencja, szybkie tempo zmian technologicznych czy trudności w zatrzymaniu i angażowaniu talentów, tradycyjne modele zarządzania mogą okazać się niewystarczające. W swojej przełomowej książce "Pracować inaczej" Frederic Laloux zaproponował nowy paradygmat zarządzania — model turkusowy.

Laloux opisuje turkusowe organizacje jako te, które są rządzone przez trzy kluczowe zasady: samozarządzanie, całościowość i ewolucyjny cel. Ale co to oznacza dla liderów w tych organizacjach?

Zorientowanie na cel ewolucyjny

W centrum turkusowego lidera jest głębokie zrozumienie ewolucyjnego celu organizacji. Liderzy tacy koncentrują się na służeniu ewolucyjnym celom organizacji, zamiast skupiać się wyłącznie na krótkoterminowych wynikach finansowych. Liderzy są tu przewodnikami, którzy pomagają organizacji zrozumieć jej "zawołanie" i dążą do jego realizacji.

Pełnia człowieczeństwa

Liderzy turkusowi zachęcają do pełnej ekspresji siebie w miejscu pracy. W praktyce oznacza to tworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się bezpieczni, wyrażając swoje prawdziwe "ja", bez obawy przed sądem czy krytyką.

Samozarządzanie

W turkusowych organizacjach, liderzy nie zarządzają w tradycyjny sposób. Zamiast kontrolować i kierować, tworzą warunki, które umożliwiają pracownikom samodzielne podejmowanie decyzji. W ten sposób liderzy stają się "liderami-służącymi", skupiającymi się na wsparciu swojego zespołu, a nie na wydawaniu polecenia.

Uważność, uczenie się, adaptacyjność

Liderzy turkusowi są uważni, otwarci na uczenie się i adaptację. Często korzystają z praktyk duchowych, takich jak medytacja, aby zachować spokój i uważność w obliczu zmian i wyzwań. Są też otwarci na naukę, eksperymentowanie i adaptację, co jest niezbędne w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

Wprowadzanie modelu turkusowego

Model turkusowy nie jest łatwy do wprowadzenia, wymaga od liderów głębokich zmian. Ale dla tych, którzy są gotowi podjąć to wyzwanie, może to być droga do stworzenia organizacji, która jest nie tylko bardziej zdolna do adaptacji i innowacji, ale także bardziej satysfakcjonująca dla wszystkich jej członków.

Korzyści z bycia liderem turkusowym

Praca w turkusowych organizacjach może przynieść wiele korzyści. Dla liderów to jest szansa na praktykowanie autentycznego, holistycznego stylu przywództwa, który szanuje i honoruje całość ludzkiego doświadczenia. Dla pracowników to jest szansa na pracę w środowisku, które ceni ich wkład i zachęca do pełnej ekspresji siebie.

Liderzy turkusowi są również w stanie wprowadzić głębokie zmiany w swoich organizacjach. Poprzez skupienie się na ewolucyjnym celu, są w stanie zainspirować i zmotywować swoje zespoły do osiągania wyjątkowych wyników. Poprzez praktykę samozarządzania, są w stanie zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję pracowników, prowadząc do wyższej produktywności i lepszych wyników finansowych.

Podsumowując

Turkusowe organizacje stanowią przełom w sposobie myślenia o zarządzaniu i przywództwie. Wymagają od nas, jako liderów, odwagi do odrzucenia starych paradygmatów i otwarcia się na nowe możliwości. Ale dla tych, którzy są gotowi podjąć to wyzwanie, nagrodą może być nie tylko bardziej zadowolone i zaangażowane zespoły, ale także organizacje, które są lepiej przystosowane do prosperowania w dzisiejszym dynamicznym i niepewnym świecie biznesu.

Jestem przekonany, że turkusowe organizacje są przyszłością zarządzania. A ty? Czy jesteś gotowy, aby stać się liderem turkusowym?

Kim jest turkusowy lider?

Liderzy turkusowych organizacji, jak opisuje je Frederic Laloux w swojej książce, różnią się znacząco od tradycyjnych modeli liderów korporacyjnych.

  • Zorientowanie na cel: Liderzy turkusowych organizacji skoncentrowani są na ewolucyjnym celu organizacji, a nie tylko na krótkoterminowych wynikach finansowych. Dążą do zrozumienia, jakie jest "wołanie" ich organizacji i jak mogą pomóc jej osiągnąć ten cel.

  • Pełnia: Liderzy turkusowi zachęcają do pełnej ekspresji siebie w miejscu pracy. Pokazują swoją całościowość, dzieląc się swoimi pasjami, wątpliwościami czy sukcesami. Dzięki temu tworzą środowisko, w którym inni czują się bezpieczni, by pokazać swoje prawdziwe "ja".

  • Samozarządzanie: Liderzy turkusowi wierzą w zdolność swoich pracowników do samodzielnego podejmowania decyzji. Zamiast kierować i kontrolować, skupiają się na tworzeniu warunków, które umożliwiają pracownikom samodzielną pracę i rozwój.

  • Uważność: Liderzy turkusowi charakteryzują się głęboką uważnością i zdolnością do introspekcji. Często praktykują medytację lub inne formy praktyk duchowych, które pomagają im utrzymać spokój umysłu i serca, nawet w obliczu trudności.

  • Uczący się: Liderzy turkusowi są otwarci na uczenie się i rozwój. Uznają, że nie mają wszystkich odpowiedzi i są gotowi słuchać innych, eksperymentować i uczyć się z doświadczenia.

  • Służba: Liderzy turkusowi widzą siebie jako służących organizacji, a nie jako osoby, które mają być obsługiwane. Skupiają się na tym, co mogą zrobić, aby pomóc organizacji osiągnąć jej cel, a nie na zdobywaniu osobistych korzyści.

  • Adaptacyjność: Liderzy turkusowi są zdolni do adaptacji i zmian. Zdają sobie sprawę, że w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie organizacje muszą być zdolne do ciągłego uczenia się i adaptacji, aby przetrwać i prosperować.

  • Liderzy tacy nie tylko promują kultury oparte na zaufaniu i współpracy, ale również inspirują innych do przekraczania tradycyjnych granic i myślenia poza utartymi ścieżkami.