Przekształcanie się w Lidera Poziomu 5

Rozwój Wertykalny w Praktyce

 Lider Poziomu 5

"Od dobrego do wielkiego" ("Good to Great") autorstwa Jima Collinsa. Książka ta to wynik pięcioletniego projektu badawczego, w którym Collins i jego zespół analizowali firmy, które przekształciły swoje wyniki z "dobrych" na "wielkie" - to znaczy, utrzymywały wyjątkowo wysokie wyniki finansowe przez co najmniej 15 lat.

Kluczowe czynniki

Autor identyfikuje kilka kluczowych czynników, które, jego zdaniem, przyczyniły się do tej transformacji.

Oto niektóre z nich:

 • "Poziom 5 Lidera": Skromni, ale zdecydowani liderzy są kluczowi do przekształcenia firmy z dobrej na wielką.

 • "Najpierw kto, potem co": Firmy te najpierw zatrudniały właściwe osoby, a dopiero potem decydowały, w jakim kierunku chcą podążać.

 • "Zasada jeża": Firmy te skupiały się na tym, co potrafią robić najlepiej, a nie na szukaniu nowych, nieznanych obszarów.

 • "Kultura dyscypliny": Wielkie firmy łączyły dyscyplinę z przedsiębiorczością.

 • "Technologia jako akcelerator": Technologia była używana do przyspieszenia wzrostu, a nie jako podstawa dla niego.

 • "Skończ z brutalnymi faktami": Wielkie firmy stawiły czoła rzeczywistości — niezależnie od tego, jak brutalna mogła być — i jednocześnie nigdy nie traciły wiary.

Ta książka jest często cytowana jako ważne źródło wiedzy dla liderów biznesowych.

Kim jest lider poziom 5?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu skuteczne liderowanie nie jest już luksusem, ale koniecznością. Rzeczywiste wyzwanie polega jednak na zrozumieniu, co to znaczy być prawdziwym liderem. W swojej przełomowej książce "Od dobrego do wielkiego" Jim Collins wprowadza koncepcję "Lidera Poziomu 5" - koncepcję, która stanowi doskonały przykład wysokiego rozwoju wertykalnego.

Lider Poziomu 5, jak opisuje to Collins, to osoba, która łączy skromność osobistą z niezłomną wiarą w swoją misję. To indywidualizm, który jest równocześnie zdecydowany i niesamowicie skromny. To jest lider, który nie szuka reflektorów, ale raczej kieruje swoją energię na rozwijanie organizacji.

Skromność, jedno z kluczowych atrybutów Lidera Poziomu 5, jest istotnym elementem rozwoju wertykalnego. Rozwój wertykalny polega na głębokim samorozwoju, który prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, swojej roli jako lidera i wpływu, jaki wywieramy na innych. Skromni liderzy są gotowi na uznawanie swoich błędów, na uczenie się na nich i ciągłe dążenie do doskonałości, zamiast uważać, że już ją osiągnęli. Skromność sprzyja autentycznemu zaangażowaniu i zdolności do budowania silnych, trwałych relacji — kluczowych aspektów skutecznego liderowania.

Jednocześnie, Lider Poziomu 5 jest niezłomny w swojej wizji i misji. Ma niezłomną wolę prowadzenia swojej organizacji ku doskonałości, bez względu na to, jakie przeszkody mogą stanąć mu na drodze. Niezłomność, połączona z samozaparciem, pomaga im pokonywać trudności, utrzymywać zespół skoncentrowany i zmotywowany, a także inspirować innych do podążania za ich wizją.

Równie ważne jest to, że Liderzy Poziomu 5 są zdeterminowani, aby osiągnąć sukces, ale nie dla swojego osobistego zysku lub uznania. Ich głównym celem jest sukces organizacji. Zdolność do stawiania dobra organizacji ponad własnym, jest kluczową cechą rozwoju wertykalnego, która pozwala liderom Poziomu 5 przekształcać dobre firmy w wielkie.

Podsumowując, Lider Poziomu 5 to przykład wysokiego rozwoju wertykalnego. To jest lider, który skupia się na sile charakteru i osobistej skromności, a nie na charyzmie czy osobistych ambicjach. To jest lider, który stawia dobro organizacji i jej członków przed własnym. A to jest właśnie to, czego potrzebujemy w dzisiejszym świecie, gdzie zrównoważony sukces organizacyjny wymaga coraz większej głębi i autentyczności w liderowaniu.

Jednak, aby stać się Liderem Poziomu 5, trzeba podejść do rozwoju wertykalnego z zaangażowaniem i determinacją. Wymaga to ciągłego samodoskonalenia, refleksji i dążenia do doskonałości. Musimy być gotowi stawić czoła naszym słabościom, uczyć się z naszych błędów i nieustannie dążyć do bycia lepszymi liderami.

Na koniec, Lider Poziomu 5 to nie tylko tytuł czy pozycja, ale stan bycia. To jest sposób, w jaki podejście do liderowania wpływa na nasze codzienne decyzje, nasze relacje i sposób, w jaki wpływamy na świat. Przyjmując cechy Lidera Poziomu 5, nie tylko przekształcamy nasze organizacje, ale również siebie, stając się lepszymi liderami i, co ważniejsze, lepszymi ludźmi.

Zostań liderem 5 poziomu

Zdobywanie umiejętności i kształtowanie cech, które definiują Lidera Poziomu 5, wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w tej transformacji:

 • Kultura skromności: Skromność jest kluczowym atrybutem Lidera Poziomu 5. Przyjmij postawę pokory, ucz się od innych i bądź otwarty na krytykę. Pokaż szacunek dla innych, niezależnie od ich stanowiska.

 • Rozwijaj niezłomną wolę: Utrzymuj niezachwianą determinację w dążeniu do celów swojej organizacji. Stawiaj czoła przeciwnościom losu z odwagą i zdecydowaniem.

 • Zawsze stawiaj dobro organizacji na pierwszym miejscu: Twoim celem jako lidera jest sukces organizacji, a nie osobiste uznanie. Dokonuj decyzji z myślą o dobru organizacji, nawet jeśli to oznacza podjęcie trudnych lub niepopularnych decyzji.

 • Pracuj nad swoją autorefleksją: Regularne momenty refleksji i samorozwoju są kluczowe dla stania się Liderem Poziomu 5. Poświęć czas na zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, swoich wartości i tego, jakie wpływ mają twoje decyzje na innych.

 • Buduj silne zespoły: Skup się na zatrudnianiu, rozwijaniu i utrzymaniu osób, które są kompetentne, zaangażowane i dzielą twoją wizję. Prawdziwi liderzy tworzą liderów, nie tylko naśladowców.

 • Podążaj za zasadą jeża: Znajdź jedno, w czym twoja organizacja może być najlepsza na świecie, co ją pasjonuje i co napędza jej ekonomiczny silnik. Skoncentruj się na tym obszarze i dąż do doskonałości.

 • Stawiaj czoła brutalnym faktom: Nie unikaj trudnych prawd. Bądź otwarty i uczciwy wobec siebie i swojego zespołu o wyzwaniach, przed którymi stoi twoja organizacja. Jednocześnie, utrzymuj niezłomną wiarę w możliwość pokonania tych wyzwań.

Pamiętaj, że stanie się Liderem Poziomu 5 to proces, który wymaga czasu. Nie zniechęcaj się, jeśli nie zobaczysz natychmiastowych zmian. Kontynuuj pracę nad sobą i dąż do doskonałości, a efekty przyjdą z czasem.