KIST

Sztuka tworzenia promptów do rozmowy z czatem: Kontekst, Instrukcje, Szczegóły, Treść

Wizualizacja skutecznego promptu do rozmowy z czatem

Wprowadzenie

Rozmowy z czatami, zwłaszcza z zaawansowanymi modelami językowymi, stają się coraz bardziej popularne, gdyż ich zastosowania są szerokie i różnorodne, od edukacji po marketing i obsługę klienta. Jednak, aby te rozmowy były efektywne i produktywne, kluczowe jest umiejętne tworzenie promptów. W tym wpisie podpowiemy, jak pisać prompt do rozmowy z czatem, aby zoptymalizować interakcje. Przedstawimy cztery kluczowe elementy, które musisz uwzględnić: Kontekst, Instrukcje, Szczegóły oraz Treść.

Kontekst

Pierwszym elementem, który należy uwzględnić, tworząc prompt, jest kontekst. Kontekst to tło, które pozwala czatowi zrozumieć, o czym jest rozmowa, jakie są cele użytkownika oraz jakie informacje są potrzebne. Podając kontekst, umożliwiasz lepsze zrozumienie Twojego zapytania, co przekłada się na bardziej precyzyjne odpowiedzi. Kontekst może być przedstawiony na różne sposoby, takie jak:

 • Wprowadzenie tematu rozmowy: Krótko opisz, o czym ma być rozmowa, np. "Chciałbym porozmawiać o zdrowym stylu życia".

 • Opisanie własnej roli lub identyfikacji: Ułatw to zrozumienie Twojego celu, np. "Jestem studentem medycyny i potrzebuję informacji na temat układu krążenia".

 • Ustalenie ram czasowych: Może to pomóc w dostosowaniu odpowiedzi do aktualności, np. "Chciałbym poznać najnowsze trendy w modzie na 2023 rok".

Instrukcje

Instrukcje są niezbędnym elementem każdego promptu, ponieważ informują czat, co dokładnie chcesz uzyskać. Instrukcje powinny być jasne, zwięzłe i precyzyjne. Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia instrukcji:

 • Unikaj ogólników: Zamiast pytać "Jakie są korzyści zdrowotne?", zapytaj "Jakie są korzyści zdrowotne związane z codziennym spożywaniem owoców i warzyw?".

 • Wyznacz cel: Wyraźnie wskaż, co chcesz osiągnąć, np. "Proszę, podaj mi pięć propozycji tematów na artykuł o kryptowalutach".

 • Zdefiniuj format odpowiedzi: Określ, jak powinna wyglądać odpowiedź, np. "Podaj trzy zalety i trzy wady stosowania energii słonecznej, używając listy z numerami".

Szczegóły

Szczegóły są istotne, aby czat mógł dostarczyć odpowiedzi, które są trafne i użyteczne. Im więcej istotnych szczegółów dostarczysz, tym lepsze będzie dopasowanie odpowiedzi do Twojego zapytania. Oto jak włączyć szczegóły do swojego promptu:

 • Wymień kluczowe informacje: Jeśli masz już pewne informacje na temat swojego zapytania, podaj je w prompcie, aby czat mógł je uwzględnić, np. "Pracuję nad projektem związanym z odnawialnymi źródłami energii, a moja grupa skupia się na energii słonecznej".

 • Określ oczekiwania: Jeśli szukasz konkretnej długości lub rodzaju odpowiedzi, wskaż to w instrukcjach, np. "Proszę, przedstaw trzy argumenty za i przeciw używając krótkich, zwięzłych zdań".

 • Podaj dodatkowe kryteria: Jeśli masz specyficzne wymagania co do odpowiedzi, zawrzyj je w prompcie, np. "Chciałbym poznać techniki relaksacyjne, które można wykonać w ciągu 10 minut lub mniej".

Treść

Treść jest kluczowym elementem każdego promptu. Właściwie sformułowany prompt zrozumiale przekazuje Twoje oczekiwania i potrzeby. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak dbać o treść promptu:

 • Stosuj jasne i zrozumiałe sformułowania: Unikaj niejasnych, skomplikowanych lub technicznych terminów, chyba że są one niezbędne dla zrozumienia kontekstu.

 • Zwróć uwagę na gramatykę i interpunkcję: Poprawna gramatyka i interpunkcja ułatwiają zrozumienie Twojego zapytania.

 • Upewnij się, że prompt jest spójny: Sprawdź, czy wszystkie elementy promptu (kontekst, instrukcje, szczegóły) współgrają ze sobą i tworzą logiczną całość.

Podsumowanie

Tworzenie skutecznych promptów do rozmowy z czatem to sztuka, która wymaga uwzględnienia czterech kluczowych elementów: Kontekstu, Instrukcji, Szczegółów i Treści. Pamiętaj, że im bardziej precyzyjny i jasny jest Twój prompt, tym lepsze rezultaty osiągniesz w interakcji z czatem. Kontekst pozwala na lepsze zrozumienie Twojego zapytania, Instrukcje wyznaczają cel i format odpowiedzi, Szczegóły zapewniają trafność odpowiedzi, a Treść gwarantuje, że Twoje oczekiwania są jasne i zrozumiałe. Biorąc pod uwagę te cztery elementy, znacząco zwiększasz szansę na uzyskanie satysfakcjonujących i użytecznych odpowiedzi.

W praktyce, tworzenie efektywnego promptu może wyglądać tak:

Przykład promptu: "Jestem przedsiębiorcą z branży e-commerce, i chciałbym wdrożyć strategię marketingową skoncentrowaną na mediach społecznościowych w 2023 roku. Proszę, przedstaw pięć najważniejszych trendów w social media marketingu na ten rok, które mogą być stosowane w moim biznesie, używając listy z numerami."

W powyższym przykładzie uwzględniono wszystkie cztery elementy skutecznego promptu: Kontekst (przedsiębiorca z branży e-commerce), Instrukcje (przedstaw pięć trendów w social media marketingu), Szczegóły (na 2023 rok, stosowane w moim biznesie) oraz Treść (jasne i zrozumiałe sformułowanie, lista z numerami).

Pamiętaj, że doskonalenie umiejętności tworzenia promptów wymaga praktyki i cierpliwości. Im więcej promptów napiszesz, tym lepiej zrozumiesz, jak efektywnie przekazywać swoje oczekiwania i potrzeby. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi podejściami i obserwowania, jak czat reaguje na różne typy promptów. W ten sposób zyskasz cenną wiedzę, która pozwoli Ci jeszcze skuteczniej korzystać z czatów, niezależnie od celu rozmowy.

Tekst został napisany przy współpracy z CzatGPT4. Tutaj możesz zobaczyć zapis rozmowy.