Zanurz się w "Positivity" Barbary Fredrickson i odkryj, jak czerpać radość z życia

Streszczenie książki wybitnej naukowczyni

"Positivity" autorstwa Barbary Fredrickson. Książka ta, wydana po raz pierwszy w 2009 roku, koncentruje się na pozytywnej psychologii i prezentuje teorię autorki dotyczącą pozytywnych emocji, zwaną "spiralą wznoszącą" (ang. "upward spiral"). W "Positivity" Fredrickson twierdzi, że ludzie potrzebują stosunku przynajmniej trzech pozytywnych emocji do jednej negatywnej, aby osiągnąć optymalne samopoczucie i funkcjonowanie.

Autorka przedstawia dziesięć form pozytywnych emocji — radość, wdzięczność, serdeczność, zainteresowanie, nadzieję, dumę, rozbawienie, inspirację, podziw i miłość — i wyjaśnia, jak te uczucia wpływają na nasze myślenie, zdrowie i relacje z innymi. Książka zawiera również praktyczne wskazówki, które mają pomóc czytelnikom w kultywowaniu pozytywnych emocji i zwiększeniu swojego poziomu szczęścia.

"Positivity: Odkryj moc pozytywnego myślenia i zwiększ swój potencjał szczęścia" to fascynująca i inspirująca książka autorstwa dr Barbary Fredrickson, światowej sławy psycholożki i badaczki w dziedzinie pozytywnej psychologii. W tej książce Fredrickson wprowadza czytelników w teorię "spirali wznoszącej" i koncentruje się na znaczeniu pozytywnych emocji w naszym życiu.

Na podstawie naukowe badania i praktyczne doświadczenia, autorka przedstawia dziesięć kluczowych pozytywnych emocji: radość, wdzięczność, serdeczność, zainteresowanie, nadzieję, dumę, rozbawienie, inspirację, podziw i miłość. Fredrickson wyjaśnia, jak te uczucia wpływają na nasze zdrowie, relacje, osiągnięcia oraz poczucie spełnienia i szczęścia.

Podkreślając wagę stosunku przynajmniej trzech pozytywnych emocji do jednej negatywnej, autorka pokazuje, że pozytywne emocje są kluczowe dla naszego dobrostanu i odporności psychicznej. Ta książka dostarcza praktycznych wskazówek i ćwiczeń, które pomogą czytelnikom zwiększyć poziom pozytywnych emocji w ich codziennym życiu, przyczyniając się do osiągnięcia pełni swojego potencjału szczęścia.

"Positivity" to podręcznik dla każdego, kto pragnie zrozumieć moc pozytywnego myślenia oraz kroków, które można podjąć w celu ukształtowania szczęśliwszego i bardziej spełnionego życia. To wartościowe źródło wiedzy dla osób poszukujących inspiracji, jak również dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat pozytywnej psychologii i jej wpływu na nasze życie.

Lista kilkunastu kluczowych idei z książki "Positivity" Barbary Fredrickson:

 • Pozytywne emocje jako fundament szczęścia i dobrostanu: "Pozytywne emocje są esencją życia wypełnionego radością, miłością, spełnieniem i sensownością."

 • Teoria "spirali wznoszącej": "Spirala wznosząca to proces, który powoduje, że pozytywne emocje kumulują się i wzmacniają się wzajemnie, prowadząc do trwałego wzrostu dobrostanu."

 • Stosunek 3:1 pozytywnych do negatywnych emocji: "Potrzebujemy przynajmniej trzech pozytywnych emocji do jednej negatywnej, aby osiągnąć optymalne samopoczucie i funkcjonowanie."

 • Dziesięć kluczowych pozytywnych emocji: "Radość, wdzięczność, serdeczność, zainteresowanie, nadzieję, dumę, rozbawienie, inspirację, podziw i miłość są fundamentami naszego szczęścia."

 • Poszerzenie naszego myślenia i repertuaru działania dzięki pozytywnym emocjom: "Pozytywne emocje otwierają nas na nowe możliwości i poszerzają nasze myślenie, pomagając nam odkrywać nowe ścieżki i rozwiązania."

 • Budowanie trwałych zasobów osobistych: "Dzięki pozytywnym emocjom zdobywamy zasoby, takie jak umiejętności społeczne, kreatywność, wytrwałość czy zdrowie, które pomagają nam radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami."

 • Wzmacnianie relacji z innymi: "Pozytywne emocje, takie jak wdzięczność i serdeczność, pomagają nam zacieśniać więzi z innymi ludźmi, co prowadzi do głębszych i trwalszych relacji."

 • Przezwyciężanie negatywnych emocji: "Pozytywne emocje, takie jak nadzieja czy zainteresowanie, pomagają nam radzić sobie z negatywnymi emocjami i doświadczeniami, sprzyjając naszej odporności psychicznej."

 • Znaczenie uważności w kultywowaniu pozytywnych emocji: "Być uważnym to zwracać uwagę na chwilę obecną i otwierać się na pozytywne emocje, które mogą się pojawić w każdej sytuacji."

 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do siebie: "Praktykowanie samowiedzy, samoakceptacji i samo troski pomaga nam rozwijać pozytywny stosunek do siebie, co przyczynia się do naszego poczucia wartości i szczęścia."

 • Tworzenie pozytywnego otoczenia: "Otaczanie się ludźmi i sytuacjami, które wywołują pozytywne emocje, pomaga wzmacniać naszą spiralę wznoszącą i wpływa na nasze doświadczenia."

 • Rola wdzięczności w zwiększaniu szczęścia: "Praktykowanie wdzięczności, czyli docenianie tego, co mamy, pomaga nam odczuwać więcej pozytywnych emocji i zwiększa nasze poczucie spełnienia."

 • Zaangażowanie i przepływ jako kluczowe elementy szczęścia: "Im bardziej angażujemy się w nasze pasje i działania, które przynoszą nam satysfakcję, tym bardziej doświadczamy stanu przepływu i poczucia spełnienia."

 • Utrzymywanie równowagi między pozytywnymi i negatywnymi emocjami: "Pozytywne emocje są ważne, ale negatywne emocje również mają swoją wartość. Utrzymywanie równowagi między nimi pozwala na prawdziwe i trwałe szczęście."

 • Praktykowanie pozytywnych nawyków: "Wprowadzanie pozytywnych nawyków, takich jak medytacja, ćwiczenia fizyczne, czy prowadzenie dziennika, może pomóc w kultywowaniu pozytywnych emocji i zwiększaniu szczęścia."

Przykładowe cytaty z książki ilustrujące te idee mogą być różne, w zależności od konkretnego wydania i tłumaczenia. Te przedstawione powyżej są streszczeniem kluczowych koncepcji przedstawionych w "Positivity".

W książce "Positivity" Barbara Fredrickson przedstawia wiele praktyk, które mogą pomóc czytelnikom rozwijać możliwość przeżywania szczęścia.

Oto kilkanaście z nich:

 • Praktykowanie uważności (mindfulness) - zwracanie uwagi na chwilę obecną, akceptowanie swoich myśli i uczuć bez oceniania.

 • Wyrażanie wdzięczności — prowadzenie dziennika wdzięczności, dzielenie się swoją wdzięcznością z innymi, lub wyrażanie wdzięczności poprzez modlitwę.

 • Medytacja — stosowanie różnych technik medytacyjnych, takich jak medytacja uważności czy medytacja miłości współczującej (metta).

 • Ćwiczenia fizyczne — regularne uprawianie sportu lub innych form aktywności fizycznej, które sprawiają radość i poprawiają samopoczucie.

 • Utrzymywanie pozytywnych relacji — pielęgnowanie bliskich więzi z rodziną, przyjaciółmi i partnerami, wyrażanie uczuć i słuchanie innych.

 • Wykonywanie dobrych uczynków — podejmowanie się altruistycznych działań na rzecz innych, takich jak wolontariat czy pomoc sąsiadom.

 • Podejmowanie wyzwań i rozwijanie pasji — angażowanie się w działania, które wymagają zaangażowania i rozwijania umiejętności, prowadzące do doświadczenia stanu przepływu (flow).

 • Odpoczywanie i relaks — wykorzystywanie czasu wolnego na regenerację, np. poprzez czytanie, słuchanie muzyki, spędzanie czasu na łonie natury czy pielęgnowanie hobby.

 • Praktykowanie afirmacji — stosowanie pozytywnych przekonań o sobie, swoim życiu i przyszłości, wzmacniających poczucie własnej wartości.

 • Wybaczanie — praktykowanie wybaczania sobie i innym, co pomaga uwolnić negatywne emocje i przyczynia się do większego poczucia pokoju.

 • Śmiech i poczucie humoru — śmianie się i znajdowanie humoru w codziennych sytuacjach, co pomaga redukować stres i zwiększać poczucie radości.

 • Ustalanie celów — wyznaczanie realistycznych, ale ambitnych celów, dających poczucie sensu i motywacji do działania.

 • Praktykowanie uważnego jedzenia (mindful eating) - zwracanie uwagi na smak, teksturę i aromat jedzenia, co pozwala czerpać większą przyjemność z posiłków.

 • Praktykowanie wdzięczności- regularne wyrażanie wdzięczności za osiągnięcia i sukcesy, zarówno własne, jak i innych, co pomaga utrwalać pozytywne doświadczenia i budować poczucie osiągnięć.

 • Ustalanie priorytetów dla pozytywnych doświadczeń — rezerwowanie czasu na aktywności, które dostarczają pozytywnych emocji i mają znaczenie dla naszego szczęścia.

 • Budowanie odporności psychicznej — praktykowanie radzenia sobie ze stresem i trudnościami, np. poprzez medytację, techniki relaksacyjne, czy rozmowy z bliskimi.

 • Ograniczanie negatywnych wpływów — unikanie osób, sytuacji i mediów, które wpływają negatywnie na nasze samopoczucie i emocje.

 • Rozwijanie empatii i współczucia — ćwiczenie umiejętności zrozumienia i współodczuwania emocji innych osób, co prowadzi do głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji.

 • Stawanie się bardziej elastycznym — rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian i radzenia sobie z różnymi sytuacjami, co pomaga zachować równowagę emocjonalną i szczęście.

Te praktyki, opisane w książce "Positivity" Barbary Fredrickson, mogą pomóc czytelnikom rozwijać możliwość przeżywania szczęścia i osiągać większe poczucie spełnienia w życiu. Praktykowanie tych technik wymaga czasu i zaangażowania, ale może przynieść korzyści w długoterminowej perspektywie.